money, wallet, banknotes
Partnerzy

Capitea zrealizowała wypłatę szóstego odcinka raty układowej dla wierzycieli Getback

Capitea zakończyła wypłatę pozostałej części szóstej raty układowej, wynoszącej 40,2 miliony złotych, do prawie 10 tysięcy wierzycieli w marcu 2023 roku. Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, stwierdził, że od początku realizacji układu spłacono niemal 104 miliony złotych dla niemal 10 tysięcy niezabezpieczonych wierzycieli i około 500 milionów złotych dla wierzycieli zabezpieczonych.

Te kwoty są zgodne z Planem Restrukturyzacji. Capitea jest obecnie w trakcie spłaty ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, z czego 600 milionów złotych stanowi raty układowe, a 700 milionów złotych to wierzytelności zabezpieczone. Według Barczyńskiego Capitea już rozliczyła całość wierzytelności zabezpieczonych do końca 2022 roku, co pozwoliło na negocjacje umorzenia na ponad 200 milionów złotych.

Capitea planuje wypłaty kolejnych rat układowych do końca września 2023 roku, a na tę kwotę już zabezpieczyła środki. Kolejne wypłaty dla prawie 10 tysięcy wierzycieli planowane są po wakacjach.

Obsługa układu Barczyński Capitea oparta jest na dwóch głównych źródłach: działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Jednak Capitea jest również zaangażowana w spory prawne o wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami, z którymi wciąż prowadzi mediacje.

Capitea odniósł także zwycięstwo w jednym z kluczowych sporów, w którym sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia. Komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych. Jeśli Capitea wygra ten spór, a środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do Capitea, wstępnie szacuje się, że wypłaty dla obligatariuszy Getback zostaną podwyższone z aktualnego 25% do powyżej 30%.

Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, powiedziała, że pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych i że nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa ten proces. Jest to jednak kluczowe dla Capitea, ponieważ zwycięstwo w tym sporze może zwiększyć wypłaty dla obligatariuszy Getback i pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową grupy.

Ponadto, Capitea nadal intensywnie działa w obszarze windykacji. Grupa posiada duże portfolio wierzytelności, które systematycznie są odzyskiwane, co wpływa korzystnie na wyniki finansowe.

W ostatnim czasie Capitea zwiększyła również liczbę partnerów biznesowych, którzy przyczyniają się do wzrostu przychodów grupy. Jednym z ważniejszych partnerów jest Fundusz Gwarancyjny Wspierania Rolnictwa, który powierzył Capitea obsługę i windykację swoich wierzytelności.

Podsumowując, Capitea systematycznie realizuje Plan Restrukturyzacji i spłaca zobowiązania wynikające z układu wobec wierzycieli. Grupa intensywnie działa w obszarze windykacji, co przyczynia się do wzrostu przychodów. Kluczowy dla Capitea jest jednak spór sądowy, którego rozstrzygnięcie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową grupy oraz zwiększyć wypłaty dla obligatariuszy Getback.

Układanie parkietu
Partnerzy

Układanie parkietu – porady

Parkiet to popularny wybór podłogi, który można ułożyć samodzielnie. Poniższy artykuł będzie się skupiał na tym, jak ułożyć parkiet we własnym domu. Poradnik ten obejmuje takie tematy, jak: dobór materiałów, przygotowanie podłoża i sam proces układania. Chociaż najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie tej pracy profesjonalistom, takim jak pracownicy firmy Vip Parkiet. (więcej…)

Oprawianie obrazów Warszawa
Partnerzy

Oprawianie obrazów

Firma Fotkom to warszawski producent wysokiej jakości ram na zdjęcia, obrazy i lustra, dzięki którym w idealny sposób dopełnisz wnętrza swojego domu. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do mieszkańców Warszawy, jak i pozostałych regionów Polski. Rosnące potrzeby na tego typu produkty sprawiły, że marka postanowiła umożliwić również wysyłkę za granicę. (więcej…)